Aqvacompin hyödyt

Luonnonmateriaali vahvistaa ja korvaa muovia

Helppous, saatavuus ja runsaat tuotantovolyymit ovat usein syy fossiilisten muovien suosioon. Niiltä puuttuu kuitenkin materiaalin luonnonmukaisuus, sillä ne ovat täysin kemiallisesti valmistettuja. Aqvacompin tekniikan avulla sellukuitu lujittaa muovia kolmiulotteisesti. Uskomme, että teknologiamme sitoa kuituja polymeerimolekyyleihin, on keino vahvistaa monia muovilaatuja ja mahdollistaa niiden käyttö vaativissakin muoviosissa.

Aqvacomp säästää luontoa koko elinkaaren aikana:

 • Uusiutuva raaka-aine
 • Fossiilisen muovin tarve pienenee
 • Logistiikka
 • Muovin prosessointi tuotteeksi
 • Hävittäminen tai kierrätys

Tulevaisuuden muovit eivät ole enää jätettä

Perinteisten muovien hajoaminen kestää satoja jopa tuhansia vuosia. Tavoitteenamme on ollut kehittää muovia korvaava tuote luontoystävällisemmin, ominaisuuksista tinkimättä.

Olemme halunneet tehdä ympäristöystävällisempiä materiaaleja tuotteille jotka ovat fiksumpia niin suunnittelun, valmistusprosessin, kestävyyden, lujuuden, muotoilun kuin kierrätettävyyden ja hävittämisenkin kannalta. Materiaalimme on kierrätettävissä ja hävitettävissä luontoystävällisemmin kuin perinteiset muovituotteet, joiden uusiokäyttö, kierrättäminen ja hävittämisen käytännöt ja infrastruktuuri ovat edelleen liian vähäisiä.

Kohti lisääntyvää muovien kierrätystä

Kuluttajien ja yritysten sitoutuminen muovin kierrätykseen on ihailtavaa. Huimasta kiinnostuksesta huolimatta kierrätetyn muovin uudelleen käyttö ei kuitenkaan laajene johtuen pääasiassa kahdesta suuresta haasteesta:

 1. riittävä infrastruktuuri kierrätykselle puuttuu
 2. monet epäorgaaniset ainesosat muoveissa asettavat kemiallisia haasteita kierrätetyn materiaalin käsittelylle ja uusiokäytölle.

Monissa maissa kierrätysohjelmat ja -käytännöt myös puuttuvat käytännössä kokonaan. Aqvacompin materiaalia muoviin lisäämällä saavutetaan tuotteen parempi kierrätettävyys talteenottoa helpottamalla ja vältetään kemiallisen erottelun tarvetta muovin uudelleen käytön vaiheena.

Aqvacompin teknisiä etuja

 • perustuu patentoituun märkäraina prosessiin
 • antaa kolmiulotteisen lujitevaikutuksen, lasikuidulla saadaan lujituksen päävaikutus vain yhteen suuntaan
 • lyhyemmät sykliajat ruiskuvaluprosessissa
 • voidaan korvata lasikuitulujitteisia muoveja
 • toimii perinteisillä muottiratkaisuilla
 • mahdollistaa paksuseinämäiset kappaleet, materiaalilla ei imuvaikutuksia
 • voidaan värjätä, myös lähes 100% valkoinen
 • imee vähän kosteutta
 • kuidut eivät yhtä näkyviä kuin lasikuidussa
 • Aqvacomp materiaali vahvistaa muoveja kuin taas monet muut biopohjaiset ratkaisut toimivat vain muovin täytteenä, jolloin aineella vain korvataan öljypohjaisia materiaaleja
 • suomalainen tuote: Suomessa biokuituosaaminen maailmanhuippua

Vihreät arvot

Aqvacompin masterbatch on biopohjainen materiaali: käyttö korvaa uusiutumattomia fossiilisia raaka-aineita, lasikuitua ja talkkia sellukuidulla

Aqvacompin materiaali on ekologisesti kestävää, koska:

 • raaka-aineen puu toimii hiilinieluna
 • korvaa luonnonmineraaleja
 • se on kotimaista lähituotantoa
 • materiaali on kevyempää, mikä säästää energiaa kuljetuksissa
 • 100 % kierrätettävissä 6 kertaa teknisten ominaisuuksien heikkenemättä
 • se täyttää biomateriaaleille asetettavat 2020-luvun tulevat vaatimukset