Kestävä kehitys ja laatu

 • Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja laatuun kaikessa toiminnassamme
 • Tarjoamme biopohjaisia ja kestäviä vaihtoehtoja tavanomaisille muoveille
 • Huomioimme ympäristön koko toimitusketjun matkalta
 • Aqvacompin laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:n ja ympäristöjärjestelmälle ISO 14001:n mukaiset sertifikaatit
 • Luonnokuituraaka-aineemme hankitaan FSC-metsäsertifointijärjestelmän täyttävistä lähteistä

Kestävä kehitys ja laatupolitiikka

Aqvacomp tarjoaa biopohjaisia materiaaleja kestävämmiksi vaihtoehdoiksi tavanomaisimmille muoveille. Toimitamme asiakkaillemme korkean suorituskyvyn materiaaleja, joiden ympäristövaikutukset on minimoitu. Kiinnitämme huomiota toimitusketjuumme ja siihen osallistuviin ihmisiin koko ketjun pituudelta.

Saavuttaaksemme kestävämmän tulevaisuuden ja laatutavoitteemme, kiinnitämme erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Prosessimme täyttää lakien edellyttämät vaatimukset sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset
 • Käyttämiemme materiaalien ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset tuotteiden elinkaaren näkökulmasta, tinkimättä korkeasta laadusta
 • Minimoimme energian ja resurssien käyttöä tuotannossamme ja huolehdimme jätteistämme vastuullisesti
 • Emme saastuta maaperää, pohjavesiä tai ilmakehää
 • Toimintamallimme perustuvat yritysten kestävän kehityksen sitoumukseen
 • Tavoittelemme järjestelmällisesti laadun ja kestävyyden jatkuvaa parantamista

Nämä käytännöt toimivat suunnannäyttäjänä sitoutumisessamme kestävyyteen ja laatuun. Jokaisen tiimimme jäsenen tulee noudattaa näitä ohjeistuksia.

Laatupolitiikka

Noudatamme ISO9001 laadunhallintastandardia sekä ISO14001 ympäristöhallinnon standardia ja toimimme niiden vaatimusten mukaisesti. Raaka-aineidemme luonnonkuidun vastuullisuus on meille tärkeää ja siksi hankimme ne FSC-metsäsertifiointijärjestelmän vaatimukset täyttävistä lähteistä.

Aqvacompin REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Varmistamme, että kaikki toimittajamme ovat läpikäyneet rekisteröinnin tai esirekisteröinnin REACH-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien Aqvacompin käyttöä varten tulevien raaka-aineiden ja kemikaalien osalta.

Yksikään Aqvacomp-valmiste tai valmistuksen aikana käytetty aine ei sisälly ECHA:n vaarallisten aineiden luetteloon.